Tướng quân Võ Nguyên Giáp!!!

Danh mục: > >

Nguồn: Youtube
Tìm trên site:

dai tuong vo nguyen giap

Lượt xem: 782
Tóm tắt

Võ Nguyên Giáp ((25 tháng 8 năm 1911 -- 4 tháng 10 năm 2013). Ông là Đại tướng đầu tiên, Tổng tư lệnh tối cao của Quân đội Nhân dân Việt Nam

Bình luận